پشتیبانی و سفارش تلفنی : 02167921330

تیغ اره چوب بر

مشاهده به صورت مشبک لیست

36 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی
 1. تیغ اره چوب بر 40 دندانه قطر 25 سانتی متر سی ام تی مدل 285.040.10M
  ‎1,131,000 تومان
 2. تیغ اره چوب بر 48 دندانه قطر 30 سانتی متر سی ام تی مدل 285.648.12M
  ‎1,835,000 تومان
 3. تیغ اره چوب بر 60 دندانه قطر 25 سانتی متر سی ام تی مدل 285.060.10M
  ‎1,389,000 تومان
 4. تیغ اره چوب بر 48 دندانه قطر 21.6 سانتی متر سی ام تی مدل 272.216.48M
  ‎774,000 تومان
 5. تیغ اره چوب بر 48 دندانه قطر 23.5 سانتی متر سی ام تی مدل 272.235.48M
  ‎865,000 تومان
 6. تیغ اره چوب بر 36 دندانه قطر 216 میلی متر سی ام تی مدل 271.216.36M
  ‎684,000 تومان
 7. تیغ اره چوب بر 28 دندانه قطر 31.5 سانتی متر سی ام تی مدل 293.028.12M
  ‎1,403,000 تومان
 8. تیغ اره چوب بر 30 دندانه قطر 18 سانتی متر فرود مدل LU2A 0500
  ‎985,000 تومان
 9. تیغ اره چوب بر 24 دندانه قطر 16.5 سانتی‌متر CMT مدل 271.165.24m
  ‎471,000 تومان
 10. تیغ اره چوب بر 84 دندانه قطر 35 سانتی متر سی ام تی مدل 285.084.14m
  ‎2,130,000 تومان
 11. تیغ اره چوب بر 40 دندانه قطر 25 سانتی‌متر CMT مدل 285.640.10m
  ‎1,376,000 تومان
 12. تیغ اره چوب بر 60 دندانه قطر 25 سانتی‌متر CMT مدل 285.660.10m
  ‎1,678,000 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

36 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی