پشتیبانی و سفارش تلفنی : 02167921330

متعلقات سنگ رومیزی

مشاهده به صورت مشبک لیست

21 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی
 1. صفحه سنگ رومیزی شپخ ابعاد 12×50×250 مدل 7903200701 مناسب برای مدل TIGER 3000VS
  ‎1,568,000 تومان
 2. پایه نگه‌دارنده قطعه کار سنگ رومیزی شپخ مدل 89490712 - Jig 40
  ‎303,000 تومان
 3. گیره نگه‌دارنده قطعه کار حلقه ای شکل سنگ رومیزی شپخ مدل 89490706 - Jig 55
  ‎852,000 تومان
 4. گیره نگه‌دارنده انبری شکل چاقو تیزکنی سنگ رومیزی 60 میلیمتری شپخ مدل 89490708 - Jig 60
  ‎601,000 تومان
 5. گیره نگه‌دارنده قیچی تیزکنی سنگ رومیزی 160 میلیمتری شپخ مدل 89490710 - Jig 160
  ‎1,022,000 تومان
 6. گیره نگه‌دارنده قطعه کار سنگ رومیزی کشویی 320 میلیمتری شپخ مدل 89490723 - Jig 320
  ‎6,920,000 تومان
 7. سوهان سنگ رومیزی شپخ مدل 89490707
  ‎286,000 تومان
 8. گیره نگه‌دارنده قطعه کار سنگ رومیزی شپخ مدل 89490716 - jig 70 مناسب برای مدل TIGER 2000S
  ‎354,000 تومان
 9. تکیه گاه D شکل سنگ رومیزی شپخ مدل Grinding Rest 110 - 89490718
  ‎433,000 تومان
 10. راهنمای زاویه قطعه کار سنگ رومیزی شپخ مدل Angle guide 200 - 89490717
  ‎114,000 تومان
 11. دستگاه کالیبره سنگ رومیزی شپخ مدل 89490713
  ‎823,000 تومان
 12. صفحه چرم سنگ رومیزی شپخ مدل 89490705
  ‎1,200,000 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

21 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی