پشتیبانی و سفارش تلفنی : 02167921330

تیغ خط زن

مشاهده به صورت مشبک لیست

45 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی
 1. تیغ اره خط زن یک تکه 24 دندانه قطر 12 سانتی متر سی ام تی مدل 288.120.24H
  ‎1,100,000 تومان
 2. تیغ اره خط زن دو تکه 12+12 دندانه قطر 12 سانتی متر سی ام تی مدل 289.120.24H
  ‎1,678,000 تومان
 3. تیغ اره خط زن یک تکه 24 دندانه قطر12 سانتی متر سی ام تی مدل 288.720.24H
  ‎1,182,000 تومان
 4. تیغ اره خط زن دو تکه 28دندانه قطر 12.5 سانتی متر فرود مدل LI16M EA3
  ‎2,119,000 تومان
 5. تیغ اره خط زن دو تکه 12+12 دندانه قطر 12.5 سانتی متر سی ام تی مدل 289.125.24H
  ‎1,864,000 تومان
 6. تیغ اره خط زن یک تکه 24 دندانه قطر 12.5 سانتی متر سی ام تی مدل 288.125.24H
  ‎1,237,000 تومان
 7. تیغ اره خط زن یک تکه 24 دندانه قطر 12.5 سانتی متر سی ام تی مدل 288.725.24H
  ‎1,377,000 تومان
 8. تیغ اره خط زن 24 دندانه قطر 10 سانتی متر فرود مدل LI25M31BA3
  ‎1,010,000 تومان
 9. تیغ اره خط زن دو تکه 24 دندانه قطر 10 سانتی متر فرود مدل LI16M BA3
  ‎1,959,000 تومان
 10. تیغ اره خط زن کونیکال 36 دندانه قطر 15 سانتی متر فرود مدل LI25M34KC3
  ‎1,429,000 تومان
 11. تیغ اره خط زن 30 دندانه قطر 11.5 سانتی متر فرود مدل LI17M FA3
  ‎1,225,000 تومان
 12. تیغ اره خط زن کونیکال 12 دندانه قطر 8 سانتی متر فرود مدل LI25M31AA3
  ‎889,000 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

45 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی