پشتیبانی و سفارش تلفنی : 02167921330

ایتالیانا فرامنتا - ITALIANA FERRAMENTA

مشاهده به صورت مشبک لیست

95 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی
 1. مته سوراخکاری جهت نصب پین طبقه فنری و کینتای_راستگرد ایتالیانا فرامنتا مدل 1085201000
  ‎4,490,000 تومان
 2. لولا کیمانا ایتالیانا فرامنتا مدل 40120010YA
  ‎173,000 تومان
 3. هنگر دیواری ایتالیانا فرامنتا مدل 63412030EA
  ‎37,200 تومان
 4. آچار آلن S6 (مخصوص نصب پایه آتاکاما J) ایتالیانا فرامنتا مدل 31702000ZN
  ‎41,000 تومان
 5. ضربه گیر درب 2ماده ای ایتالیانا فرامنتا مدل 23203010ZZ
  ‎1,100 تومان
 6. یین طبقه کی‌لاین ایتالیانا فرامنتا مدل 10208020YA
  ‎2,850 تومان
 7. پین طبقه فیلیپر_ رزوه‌دار ایتالیانا فرامنتا مدل 10604010ZN
  ‎2,400 تومان
 8. پین طبقه فیلیپرایتالیانا فرامنتا مدل 10605010ZN
  ‎2,200 تومان
 9. پین طبقه یونیکو ایتالیانا فرامنتا مدل 10701010YA
  ‎8,600 تومان
 10. پین طبقه فنری ایتالیانا فرامنتا مدل 10802010IJ
  ‎7,200 تومان
 11. پین طبقه تریس ایتالیانا فرامنتا مدل 10902010YA
  ‎6,550 تومان
 12. پین طبقه مائوری_ دارای پیچ و روپیچ توپیچ سرخود ایتالیانا فرامنتا مدل 11704030YA
  ‎7,400 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

95 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی
ایتالیانا فرامنتا - ITALIANA FERRAMENTA