پشتیبانی و سفارش تلفنی : 02167921330

تیغه عمودبر

مشاهده به صورت مشبک لیست

23 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی
 1. تیغه عمودبر سی ام تی مدل JT101BR-5
  ‎67,000 تومان
 2. تیغه عمود برسی ام تی مدل JT144D-5
  ‎62,000 تومان
 3. تیغ اره عمود برسی ام تی مدل JT244D-5
  ‎73,000 تومان
 4. تیغ اره عمودبر سی ام تی مدل JT218A-5
  ‎90,000 تومان
 5. تیغه عمودبر سی ام تی مدل JT118A-5
  ‎67,000 تومان
 6. تیغ اره عمودبر سی ام تی مدل JT301CD-5
  ‎99,000 تومان
 7. تیغه عمود برسی ام تی مدل JT344D-5
  ‎99,000 تومان
 8. تیغه عمودبر سی ام تی مدل JT118B-5
  ‎95,000 تومان
 9. تيغه عمودبر بوش مدل T 118 A*5
  ‎73,000 تومان
 10. بسته 5 عددی تيغه عمودبر برش سریع چوب بوش مدل T244D *5
  ‎80,000 تومان
 11. بسته 5 عددی تيغه عمودبر برش سریع چوب بوش مدل T144D*5
  ‎70,000 تومان
 12. بسته 5 عددی تيغه عمودبر برش مستقیم آلومینیوم بوش مدل T127D*5
  ‎85,000 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

23 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی