پشتیبانی و سفارش تلفنی : 02167921330

گیره - پیچ دستی

مشاهده به صورت مشبک لیست

146 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی
 1. پیچ دستی 60×19 سانتی متر پیهر مدل 12060
  ‎3,548,000 تومان
 2. پیچ دستی 30×19 سانتی متر پیهر مدل 12030
  ‎3,133,000 تومان
 3. پیچ دستی 40×19 سانتی متر پیهر مدل 12040
  ‎3,268,000 تومان
 4. پیچ دستی 100×15 سانتی متر پیهر مدل 05100
  ‎1,577,000 تومان
 5. پیچ دستی 120×15 سانتی متر پیهر مدل 05120
  ‎1,674,000 تومان
 6. پیچ دستی 60×15 سانتی متر پیهر مدل 05060
  ‎1,336,000 تومان
 7. پیچ دستی 80×15 سانتی متر پیهر مدل 05080
  ‎1,465,000 تومان
 8. پیچ دستی 40×15 سانتی متر پیهر مدل 05040
  ‎1,208,000 تومان
 9. پیچ دستی 50×15 سانتی متر پیهر مدل 05050
  ‎1,277,000 تومان
 10. پیچ دستی 20×15 سانتی متر پیهر مدل 05020
  ‎1,109,000 تومان
 11. پیچ دستی 30×15 سانتی متر پیهر مدل 05030
  ‎1,132,000 تومان
 12. پیچ دستی 100×12 سانتی متر پیهر مدل 04100
  ‎1,135,000 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

146 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی