پشتیبانی و سفارش تلفنی : 02167921330

مته

مشاهده به صورت مشبک لیست

203 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی
 1. مته سه نیش قطر 8 میلی‌متر CMT مدل 308.080.12
  ‎285,000 تومان
 2. مته سه نیش قطر 8 میلی‌متر CMT مدل 308.080.11
  ‎285,000 تومان
 3. مته سه نیش قطر 10 میلی‌متر CMT مدل 308.100.12
  ‎318,000 تومان
 4. مته سه نیش قطر 8 میلی‌متر CMT مدل 309.080.12
  ‎290,000 تومان
 5. مته سه نیش قطر 15 میلی‌متر CMT مدل 308.150.12
  ‎538,000 تومان
 6. مته سه نیش قطر 10 میلیمتر CMT مدل 309.100.12
  ‎332,000 تومان
 7. مته سه نیش قطر ۶ میلی‌متر CMT مدل 309.060.12
  ‎281,000 تومان
 8. مته سه نیش قطر 15 میلی‌متر CMT مدل 308.150.11
  ‎538,000 تومان
 9. مته گازور قطر 25 میلی‌متر CMT مدل 317.250.11
  ‎691,000 تومان
 10. مته گازور قطر 15 میلی‌متر CMT مدل 369.150.11
  ‎662,000 تومان
 11. مته گازور قطر 15 میلی‌متر CMT مدل 317.150.11
  ‎589,000 تومان
 12. مته کم کن قطر 18 میلی‌متر CMT مدل 102.180.31
  ‎845,000 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

203 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی