شماره واتس اپ 09024318680
پشتیبانی و سفارش تلفنی : 02167921330
شماره واتس اپ 09024318680
پشتیبانی و سفارش تلفنی : 02167921330

چراغ - پریز

مشاهده به صورت مشبک لیست

134 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی
  • % off 10
  چراغ LED رگال لباس 2 وات سری 2 عرض 60 با موشن دیتکشن فانتونی مدل N021
  بود ‎990,000 تومان قیمت ویژه ‎891,000 تومان
  • % off 10
  چراغ LED رگال لباس 2 وات سری 2 عرض 90 با موشن دیتکشن فانتونی مدل N022
  بود ‎1,100,000 تومان قیمت ویژه ‎990,000 تومان
  • % off 10
  چراغ LED رگال لباس 2 وات سری 2 عرض 120 با موشن دیتکشن فانتونی مدل N023
  بود ‎1,210,000 تومان قیمت ویژه ‎1,089,000 تومان
  • % off 10
  چراغ LED مثلثی 1.4 وات سری 3 جهت کنجهای کمد عرض 45 فانتونی مدل N031
  بود ‎200,000 تومان قیمت ویژه ‎180,000 تومان
  • % off 10
  چراغ LED مثلثی 1.4 وات سری 3 جهت کنجهای کمد عرض 60 فانتونی مدل N032
  بود ‎300,000 تومان قیمت ویژه ‎270,000 تومان
  • % off 10
  چراغ LED مثلثی 1.4 وات سری 3 جهت کنجهای کمد عرض 90 فانتونی مدل N033
  بود ‎400,000 تومان قیمت ویژه ‎360,000 تومان
  • % off 10
  چراغ LED مثلثی 1.4 وات سری 3 جهت کنجهای کمد عرض 120 فانتونی مدل N034
  بود ‎500,000 تومان قیمت ویژه ‎450,000 تومان
  • % off 10
  چراغ LED سنسوردار 5.8 وات سری 4 زیر کابینتی 45 فانتونی مدل N041
  بود ‎880,000 تومان قیمت ویژه ‎792,000 تومان
  • % off 10
  چراغ LED سنسوردار 7.6 وات سری 4 زیر کابینتی 60 فانتونی مدل N042
  بود ‎990,000 تومان قیمت ویژه ‎891,000 تومان
  • % off 10
  چراغ LED سنسوردار 15 وات سری 4 زیر کابینتی 120 فانتونی مدل N044
  بود ‎1,210,000 تومان قیمت ویژه ‎1,089,000 تومان
  • % off 10
  چراغ LED سنسوردار 12 وات سری 4 زیر کابینتی 90 فانتونی مدل N043
  بود ‎1,100,000 تومان قیمت ویژه ‎990,000 تومان
  • % off 10
  چراغ LED سنسوردار 11,6وات سری 5 جهت داخل کمد وکشو 120 فانتونی مدل N054
  بود ‎1,100,000 تومان قیمت ویژه ‎990,000 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

134 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی