پشتیبانی و سفارش تلفنی : 02167921330

نواری

مشاهده به صورت مشبک لیست

17 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی
 1. تیغ اره نواری شپخ ابعاد 1400×0.4×6.4 مدل 3901504037 مناسب برای مدل HBS20
  ‎540,000 تومان
 2. تیغ اره نواری شپخ ابعاد 2240×0.5×13مدل 3901502141 مناسب برای مدل HBS400
  ‎639,000 تومان
 3. تیغ اره نواری شپخ ابعاد 2240×0.36×6 مدل 3901502703 مناسب برای مدل HBS400
  ‎605,000 تومان
 4. تیغ اره نواری شپخ ابعاد 1490×0.36×12 مدل 73220701 مناسب برای مدل BASA1
  ‎565,000 تومان
 5. تیغ اره نواری شپخ ابعاد 1490×0.36×10 مدل 73220702
  ‎558,000 تومان
 6. تیغ اره نواری شپخ ابعاد 1490×0.36×6 مدل 73220703 مناسب برای مدل BASA1
  ‎549,000 تومان
 7. تیغ اره نواری شپخ ابعاد 1490×0.36×6 مدل 73220704 مناسب برای مدل BASA1
  ‎549,000 تومان
 8. تیغ اره نواری شپخ ابعاد 1490×0.45×3 مدل 73220705 مناسب برای مدل BASA1
  ‎888,000 تومان
 9. تیغ اره نواری شپخ ابعاد 2360×0.5×12 مدل 73190701 مناسب برای مدل BASA3
  ‎708,000 تومان
 10. تیغ اره نواری شپخ ابعاد2360 ×0.5×3.5 مدل 73190706 مناسب برای مدل BASA3
  ‎1,077,000 تومان
 11. تیغ اره نواری شپخ ابعاد 2360×0.5×6 مدل 73190702 مناسب برای مدل BASA3
  ‎662,000 تومان
 12. تیغ اره نواری شپخ ابعاد 2360×0.65×6 مدل 73190707 مناسب برای مدل BASA3
  ‎649,000 تومان
مشاهده به صورت مشبک لیست

17 آیتم

صفحه
در هر صفحه
تنظیم بصورت نزولی